โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี พระเกจิสายเหนียวปืนยิงไม่เข้าของอำเภอท่าม่วง

ภาพหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนียวอีกรูปหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เดิมท่านมีชื่อว่า นารถ เพิ่มบุญ เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ ที่บ้านหมู่ ๑ ตำบลหุน้ำส้ม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

         หลวงพ่อนารถ ท่านเป็นบุตรของนายพิมพ์ เพิ่มบุญ และนางสมบุญ เพิ่มบุญ ที่บ้านประกอบอาชีพทำนา ในสมัยเด็ก หลวงพ่อเป็นเด็กที่มีความเฉลี่ยวฉลาด ท่านได้รับการศึกษาขั้นต้น ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่ด้วยที่ฐานะทางบ้านยากจน พอท่านเรียนจนมีความรู้พออ่านออกเขียนได้ จึงได้ออกมาช่วยบิดามารดาทำนาปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัว 

ภาพถ่ายหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ กาญจนบุรี
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลวงพ่อนารถ มีเมื่ออายุได้ ๒๙ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับฉายาว่า "นาคเสโน" โดยมี

         พระวิสุทธิรังษี(เปลี่ยน) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูยติวัตรวิบูล(พรต) วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระปลัดจู วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่ได้อุปสมบทแล้ว หลวงพ่อนารถได้จำพรรษาอยู่ศึกษาวิชาอาคมต่างๆ กับหลวงพ่อพรต วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จนมีความรู้ความสามารถหลายอย่าง

ภาพหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะและหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ และหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านสอบได้นักธรรมชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมเอก

         นอกจากจะศึกษาวิชาจากหลวงพ่อพรต วัดศรีโลหะฯ หลวงพ่อนารถยังได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อเปลี่ยน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ในด้านวิปัสสนากรรมฐาน และไปศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อนาก วัดท่าน้ำตื้น 

ภาพถ่ายหลวงพ่อพรต วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี
หลวงพ่อพรต วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

         นอกจากนี้ด้วยความรักในการศึกษาหาความรู้ หลวงพ่อนารถยังได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อสด แห่งวัดปากน้ำ 

         ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสด โดยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสด ถึง ๒ ครั้ง ๒ ครา จึงสำเร็จวิชาตามที่ตั้งใจไว้

         ในส่วนของอาจารย์ที่เป็นฆราวาสนั้น ท่านได้ไปศึกษาวิชาในทางแก้คุณไสยจากคุณแม่มูล และจากนายคำ สุขอุดม ศึกษาวิชาคงกระพัน 

         และแก้คุณไสย จากนายขัน ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากนายหมุน ศึกษาตำรายาเกี่ยวกับโรคไตจากนางเลียบ

ภาพหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะฯ ได้ว่างลง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อนารถ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 

         หลังจากที่หลวงพ่อนารถได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดศรีโลหะฯ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับอย่างสุดความสามารถ ทั้งการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "พระอุปัชฌาย์" 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หลวงพ่อนารถ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พระครูชั้นประทวน" 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพ่อนารถ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นตรีที่ "พระครูโสภณประชานารถ"

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ หลวงพ่อนารถ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ในนามสมณศักดิ์เดิม

         หลวงพ่อนารถ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพโดยอาการสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นับรวมสิริอายุได้ ๘๖ ปี ๗ เดือน ๑๙ วัน ๕๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกให้ในงานฉลองกุฏิใหม่ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงรมดำเพียงแบบเดียวเท่านั้น ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย จำนวนการสร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก 2503 เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก 2503 เนื้อทองแดงรมดำ-2
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "อะระหังสุคะโต พุทโธภะคะวา" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "มะ อุ อะ" และเลข "๕" ไทย บนพื้นผนังศีรษะเป็นเส้นรอบรัศมี ด้านข้างมีอักขระขอมว่า "อะ พุธ ทะ สัง มิ" ในด้านขวาว่า "สวา สุ นะ มะ พะ ทะ" ด้านล่างรูปเหมือนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรต นั่งมือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "ทีมะสังอังขุ ทะปะยะมะนะ อาปามะจุปะ" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "อะ สัง วิ สุ" ด้านบนศีรษะเป็นเส้นรัศมีวงกลม ด้านข้างวงกลมทั้งสองจารึกเป็นอักขระขอม ๕ ตัว ว่า "โล ปุ สะ พุ ภะ" ใต้รูปเหมือนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรต"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่พลาดเหรียญรุ่นแรก มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ จำนวน ๕๒ เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน ๗ เหรียญ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง สร้างจำนวน ๒,๕๑๒ เหรียญ เนื้ออัลปาก้า สร้างจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงรมดำ สร้างจำนวน ๓๕,๐๐๐ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 2 2511 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 2 2511 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "อะระหังสุคะโต พุทโธภะคะวา" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "มะ อุ อะ" และเลข "๕" ไทย บนพื้นผนังศีรษะเป็นเส้นรอบรัศมี ด้านข้างมีอักขระขอมว่า "อะ พุธ ทะ สัง มิ" ในด้านขวาว่า "สวา สุ นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณประชานารถ"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรต นั่งมือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "ทีมะสังอังขุ ทะปะยะมะนะ อาปามะจุปะ" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "อะ สัง วิ สุ" ด้านบนศีรษะเป็นเส้นรัศมีวงกลม ด้านข้างวงกลมทั้งสองจารึกเป็นอักขระขอม ๕ ตัว ว่า "โล ปุ สะ พุ ภะ" ใต้รูปเหมือนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรต"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่พลาดเหรียญรุ่นแรก มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ จำนวน ๕๒ เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน ๑๑๓ เหรียญ และเนื้อทองแดง สร้างจำนวน ๓๑,๐๐๐ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย 

         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางวัดได้นำเหรียญ รุ่น ๓ ที่เหลืออยู่ นำมาตอกโค๊ด ๗๗ แล้วแจกในงานฉลองอายุ ๗๗ ปี ของหลวงพ่อนารถ

         ข้อสังเกตุของรุ่น ๓ นี้ ให้ดูตรงคำว่า "พระครูโสภณ" สระอะ จะเป็นจุดไข่ปลากลมๆ

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น3 2513 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสาม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น3 2513 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง 77
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นสาม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทองโค้ด ๗๗ แจกปี พ.ศ. ๒๕๒๐

         ด้านหน้าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "อะระหังสุคะโต พุทโธภะคะวา" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "มะ อุ อะ" และเลข "๕" ไทย บนพื้นผนังศีรษะเป็นเส้นรอบรัศมี ด้านข้างมีอักขระขอมว่า "อะ พุธ ทะ สัง มิ" ในด้านขวาว่า "สวา สุ นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณประชานารถ"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรต นั่งมือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "ทีมะสังอังขุ ทะปะยะมะนะ อาปามะจุปะ" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "อะ สัง วิ สุ" ด้านบนศีรษะเป็นเส้นรัศมีวงกลม ด้านข้างวงกลมทั้งสองจารึกเป็นอักขระขอม ๕ ตัว ว่า "โล ปุ สะ พุ ภะ" ใต้รูปเหมือนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพรต"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗๔ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว ออกให้บูชาในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ในงานแลองอายุ ๗๔ ปี ของหลวงพ่อ มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๒,๕๑๗ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย 

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 74 2517 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗๔ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอม ๒ แถว อ่านได้ว่า "อะระหังสุคะโต พุทโธภะคะวา" ด้านบนเหนือศีรษะมีอักขระขอมว่า "มะ อุ อะ" และเลข "๕" ไทย บนพื้นผนังศีรษะเป็นเส้นรอบรัศมี ด้านข้างมีอักขระขอมว่า "อะ พุธ ทะ สัง มิ" ในด้านขวาว่า "สวา สุ นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกฉลองอายุ ๗๔ ปี พระครูโสภณประชานารถ ๔ ต.ค. ๑๗"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพรต

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเนื่องจากในวาระครบ ๑๐๐ ปี ของหลวงพ่อพรตผู้เป็นพระอาจารย์  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ จำนวน ๑๒๙ เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน ๓๐๐ เหรียญ เนื้อนวโลหะ จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญ เนื้อทองแดง จำนวน ๔๐,๐๐๐ เหรียญ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินและกะไหล่ทอง จำนวน ๑,๖๕๐ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย โดยที่ทุกเหรียญจะมีการตอกโค้ด น.หนู (ในบางเหรียญไม่มีตอก)

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพรต ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพรต ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพรต ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรต นั่งมือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนเหรียญมีอักขระขอม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ครบ ๑๐๐ ปี พระครูยุติวัตรวิบูล (พรต)"

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระนิพพาน เป็นความว่างอย่างยิ่ง ศิษย์สร้างบูชาพระคุณ วัดศรีโลหะฯ ๑๙ ส.ค.๒๐  เปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรม"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗๙ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว ออกให้บูชาในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ในงานแลองอายุ ๗๔ ปี ของหลวงพ่อ มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๒,๕๒๒ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย 

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 79 2522 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗๙ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนสังฆาฏิมีอักขระขอมว่า "อะระหังปะอิเต พุทโธสังโก" ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกอายุ ๗๙ ปี พระครูโสภณประชานารถ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๒"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเนื่องจากในคราวที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2522 เนื้อกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2522 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ 2522 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปพัดยศและอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ๕ ธ.ค. ๒๒"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๘๑ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว ออกให้บูชาในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ในงานแลองอายุ ๗๔ ปี ของหลวงพ่อ มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๒,๕๒๔ เหรียญ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 81 2524 เนื้อกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๘๑ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 81 2524 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๘๑ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปพัดยศและอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุ ๘๑ ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ๕ ธ.ค. ๒๔"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๒๕๒๔ (ดาบคู่)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2524 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๒๕๒๔ (ดาบคู่) ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณประชานารถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๒๔"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น อายุ ๘๓ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๘๓ ปี มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 83 2526 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๘๓ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุ ๘๓ ปี ๘ ต.ค. ๒๖"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ศิษย์เก่าโรงเรียนท่าม่วงฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง มีการจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ศิษย์ท่าม่วง 2526 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ศิษย์เก่าโรงเรียนท่าม่วงฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปเจดีย์สามองค์และอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สมาคมศิษย์เก่าท่าม่วงราษฏร์บำรุง ครบรอบ ๒๕ ปี ท.ม.ร. ๔ ธ.ค. ๒๖"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๖๐ ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่โรงเรียนวัดศรีโลหะฯ มีอายุครบ ๖๐ ปี มีการจัดสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 60ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะ 2526 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๖๐ ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปตราโรงเรียนวัดศรีโลหะ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก ๖๐ ปี ร.ร.วัดศรีโลหะฯ พ.ศ. ๒๕๒๖"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในฉลองอายุหลวงพ่อนารถ ครบ ๘๔ ปี มีการจัดสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 7 รอบ เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อเงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 7 รอบ เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 7 รอบ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น ๗ รอบ (อายุ ๘๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ"

         ด้านหลัง เป็นรูปดวงตา ภายในดวงตามีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๘๔ ปี" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ครบ ๗ รอบ ๔ ต.ค. ๒๗ วัดศรีโลหะฯ"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นธนาคารกรุงเทพ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานเปิดธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าม่วง มีจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นธนาคารกรุงเทพ 2527 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นธนาคารกรุงเทพ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระขอม ๑ ตัว ว่า "อุ" ตรงพื้นผนังศีรษะทำเป็นเส้นรัศมี ด้านข้างรัศมีด้านขวามีอักขระขอมว่า "อุ มะ อะ อุ" ส่วนด้านซ้ายว่า "อิ สวา สุ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปตราธนาคารกรุงเทพ และอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาท่าม่วง เปิดที่ทำการ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๒๗"

         เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น อายุ ๘๕ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปใบสาเก แบบมีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในฉลองอายุหลวงพ่อนารถ ครบ ๘๕ ปี มีการจัดสร้างด้วยเนื้อกระไหล่นาก เนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ในบางเหรียญจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 85 2528 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 85 2528 เนื้อกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง บล็อกบ่าขีด(นิยม)
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 85 ปี 2528 เนื้อกระไหล่นาก
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่นาก บล็อกบ่าขีด(นิยม)
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 85 2528 เนื้อชุบนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้ออัลปาก้า บล็อกธรรมดา
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 85 2528 เนื้อกระไหล่เงินหน้าทอง
เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้ออัลปาก้าหน้าทอง บล็อกธรรมดา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนารถ นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโสภณประชานารถ วัดศรีโลหะ"

         ด้านหลัง เป็นรูปเจดีย์สามองค์และอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกทำบุญอายุ ๘๕ ปี ๔ ต.ค. ๒๕๒๘"

         พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้นำเนื้อตะกั่วเก่าจากพระท่ากระดาน จากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

ปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 2520 เนื้อดีบุก
พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว

         ด้านหน้า เป็นรูปพระปิดตาภควัมบดี นั่งขัดสมาธิเพชร มีอักขระยันต์ ไปตามองค์พระ พระทุกองค์จะมีการปิดด้วยชันโรงที่ท้องพระ

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ 

         พระกลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ (นิยม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้นำเนื้อตะกั่วเก่าจากพระท่ากระดาน จากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

กลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่น 2520 เนื้อชินตะกั่ว
พระกลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว (นิยม)

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานเขียง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้นำเนื้อตะกั่วเก่าจากพระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ และจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2520  เนื้อชินตะกั่ว หน้าหนุ่ม
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์หน้าหนุ่ม
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ เนื้อชินตะกั่ว 2520
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์หน้ากลาง

พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2520  เนื้อชินตะกั่ว หน้าฤาษี
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์หน้าฤาษี

พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2520  เนื้อชินตะกั่ว หน้าเล็ก
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานเขียง ที่มือมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระสมเด็จขาโต๊ะ หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จ โดยหลวงพ่อท่านผสมเนื้อและกดพิมพ์เองที่วัด ซึ่งท่านจะทยอยสร้างเรื่อยๆ ดังนั้นเนื้อพระจะมีสีอ่อนหรือเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ส่วนผสมของมวลสารในครกนั้นๆ เท่าที่พบเห็นสามารถแยกเนื้อพระออกเป็น ๒ โซน คือ เนื้อสีขาวอมชมพู(แก่ผง) และเนื้อสีน้ำตาลเข้ม(แก่ว่าน) โดยองค์พระมีทั้งที่ทาทอง และไม่ทาทอง และในพระชุดนี้สันนิษฐานว่าหลวงพ่อท่านได้ทำการฝังตะกรุดไว้ทุกองค์(บางองค์จะเห็นตะกรุดโผล่ออกมาให้เห็นเลย) 

สมเด็จขาโต๊ะหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2508
สมเด็จขาโต๊ะหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ (ทาทอง) ของคุณเกษม พรศิริ

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธพิมพ์พระสมเด็จประทับนั่งปางสมาธิ บนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มระฆังแบบพระสมเด็จทั่วไป ที่ยอดขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นพระยืนปางลีลาทุ่งเศรษฐี โดยหลวงพ่อท่านผสมเนื้อและกดพิมพ์เองที่วัด ซึ่งท่านจะทยอยสร้างเรื่อยๆ ดังนั้นเนื้อพระจะมีสีอ่อนหรือเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ส่วนผสมของมวลสารในครกนั้นๆ เท่าที่พบเห็นสามารถแยกเนื้อพระออกเป็น ๒ โซน คือ เนื้อสีขาวอมชมพู(แก่ผง) และเนื้อสีน้ำตาลเข้ม(แก่ว่าน) โดยองค์พระมีทั้งที่ทาทอง และไม่ทาทอง และในพระชุดนี้สันนิษฐานว่าหลวงพ่อท่านได้ทำการฝังตะกรุดไว้ทุกองค์(บางองค์จะเห็นตะกรุดโผล่ออกมาให้เห็นเลย)  

พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2508
พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ (ทาทอง)

พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2508 ไม่ทาทอง
พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ ของคุณติ๊ก บุญลัย

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับยืนปางลีลาทุ่งเศรษฐี บนฐานบัวหงาย องค์พระมีเส้นรอบพิมพ์ ที่ยอดขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระรอดหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นพระพิมพ์พระรอด โดยหลวงพ่อท่านผสมเนื้อและกดพิมพ์เองที่วัด ซึ่งท่านจะทยอยสร้างเรื่อยๆ ดังนั้นเนื้อพระจะมีสีอ่อนหรือเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ส่วนผสมของมวลสารในครกนั้นๆ เท่าที่พบเห็นสามารถแยกเนื้อพระออกเป็น ๒ โซน คือ เนื้อสีขาวอมชมพู(แก่ผง) และเนื้อสีน้ำตาลเข้ม(แก่ว่าน) โดยองค์พระมีทั้งที่ทาทอง และไม่ทาทอง และในพระชุดนี้สันนิษฐานว่าหลวงพ่อท่านได้ทำการฝังตะกรุดไว้ทุกองค์(บางองค์จะเห็นตะกรุดโผล่ออกมาให้เห็นเลย)
พระรอดหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2508
พระลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ (ทาทอง) ของคุณเทียมเมฆา

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย แบบพระรอดลำพูน บนฐานเขียง องค์พระมีเส้นซุ้มรอบพิมพ์ ที่ยอดขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระผงสุพรรณหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นพระพิมพ์ผงสุพรรณ โดยหลวงพ่อท่านผสมเนื้อและกดพิมพ์เองที่วัด ซึ่งท่านจะทยอยสร้างเรื่อยๆ ดังนั้นเนื้อพระจะมีสีอ่อนหรือเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ส่วนผสมของมวลสารในครกนั้นๆ เท่าที่พบเห็นสามารถแยกเนื้อพระออกเป็น ๒ โซน คือ เนื้อสีขาวอมชมพู(แก่ผง) และเนื้อสีน้ำตาลเข้ม(แก่ว่าน) โดยองค์พระมีทั้งที่ทาทอง และไม่ทาทอง และในพระชุดนี้สันนิษฐานว่าหลวงพ่อท่านได้ทำการฝังตะกรุดไว้ทุกองค์(บางองค์จะเห็นตะกรุดโผล่ออกมาให้เห็นเลย) 

พระผงสุพรรณหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ (ทาทอง) จากชมรมหลวงพ่อนารถฯ

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย แบบพระผงสุพรรณ องค์พระประทับนั่งบนฐานเขียง ที่มือขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นพระพิมพ์นางพญา โดยหลวงพ่อท่านผสมเนื้อและกดพิมพ์เองที่วัด ซึ่งท่านจะทยอยสร้างเรื่อยๆ ดังนั้นเนื้อพระจะมีสีอ่อนหรือเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ส่วนผสมของมวลสารในครกนั้นๆ เท่าที่พบเห็นสามารถแยกเนื้อพระออกเป็น ๒ โซน คือ เนื้อสีขาวอมชมพู(แก่ผง) และเนื้อสีน้ำตาลเข้ม(แก่ว่าน) โดยองค์พระมีทั้งที่ทาทอง และไม่ทาทอง และในพระชุดนี้สันนิษฐานว่าหลวงพ่อท่านได้ทำการฝังตะกรุดไว้ทุกองค์(บางองค์จะเห็นตะกรุดโผล่ออกมาให้เห็นเลย)

พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก
พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ (ทาทอง) ของคุณติ๊ก บุญลัย

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งมารวิชัยแบบพระนางพญา องค์พระประทับนั่งบนฐานเขียง มีเส้นบังคับพิมพ์สวยงาม ที่มืิอขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก สร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้รวบรวมผงวิเศษจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ ในองค์พระจะมีการฝังตะกรุด หนึ่งดอกบ้าง ๒ ดอกบ้างตามแต่หลวงพ่อจะจัดทำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

สมเด็จหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2511
สมเด็จหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ บนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มระฆังแบบพระสมเด็จทั่วไป

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จจั๊มโบ้หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จขนาดใหญ่ องค์พระมีขนาด ฐานกว้าง ๓ นิ้ว สูง ๔.๕ นิ้ว และหนา ๐.๕ นิ้ว สร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้รวบรวมผงวิเศษจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จัดเป็นพระหายากชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างน้อยและไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระจะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

สมเด็จหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ พิมพ์จั๊มโบ้
สมเด็จจั๊มโบ้หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ บนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มระฆังแบบพระสมเด็จทั่วไป

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นพระพิมพ์นางพญา สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้รวบรวมผงวิเศษจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระบางองค์จะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ 2508
พระนางพญาหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๘ ของคุณพระแท้ หลวงพ่อนารถ

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ แบบพระนางพญา องค์พระประทับนั่งบนฐานบัว ๒ ชั้น มีเส้นบังคับพิมพ์สวยงาม ด้านบนขององค์พระมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ ในบางองค์จะมีการทาบรอนซ์ทอง

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จใบสาเกหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จทรงใบสาเก สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้รวบรวมผงวิเศษจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระบางองค์จะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

สมเด็จใบสาเกหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ
สมเด็จใบสาเกหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ บนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มระฆังแบบพระสมเด็จทั่วไป

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พระท่ากระดานเนื้อผง หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดศรีโลหะ โดยหลวงพ่อนารถได้รวบรวมผงวิเศษจากที่ต่างๆมาเป็นชนวนในการสร้างพระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ องค์พระบางองค์จะมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อมาด้วย

พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ  เนื้อผง
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ  เนื้อผง

         ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานเขียง ในบางองค์ที่มือมีการติดชันโรงเสกของหลวงพ่อ

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

         พุทธคุณ ในด้านของพุทธคุณของวัตถุมงคลของหลวงพ่อนารถนั้น โดดเด่นมากด้านมหาอุดต์ คงกระพันชาตรี ปืนผาหน้าไม้ มีดหอกของแหลมไม่ระคายผิว เรียกว่าเหนียวแมลงวันไม่ได้กินเลือดเลยทีเดียว ซึ่งผู้ที่ห้อยพระของท่านต่างมีประสพการณ์มากมาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเมตตา ค้าขาย ก็ใช่ย่อย ครบเครื่องห้อยเดี่ยวได้สบายๆไม่อายใคร.

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้